Tjänster


Rådgivande ingenjörer

Energi-Miljö-Installation

Optimering med avseende

på ekonomi


Referenser


1000 bostäder/år i 35 år

100 000 m² kommersiell yta/år


Kontakt


Tomas Kvistmo, Ordförande
Tomas.kvistmo@imek-vvs.se


Hemsida

http://www.imek-vvs.se/


Tjänster


Projektledning

Fastighetsprojekt

HyresgästanpassningReferenser


ByggprojektTjänster


Energieffektivisering

Digitalisering i fastigheter

   
  


Referenser


Solenergi

Geo-energi

Värmepumpar

Värmeväxling

DigitaliseringTjänster


Projektutveckling

Fastigheter

   Referenser


Hyresrätter

Bostadsrätter

Ägarlägenheter

KommersielltTjänster


Rågvivning

Genomförande

Industriellt byggandeReferenser


1000 bostäder/år i 10 år

Kommersiella ytor


Kontakt


Tomas Kvistmo, Ordförande
Tomas.kvistmo@imek-vvs.se