Tjänster


Rådgivande ingenjörer

Energi-Miljö-Installation

Optimering med avseende 

    på ekonomi

Digitalisering i fastigheterReferenser


 • 1000 bostäder/år i 35 år
 • 100 000 kvadratmeter kommersiell yta/år


Kontakt


Tomas Kvistmo, Ordförande
tomas.kvistmo@imek-vvs.se


Johan Enmalm
johan.enmalm@imek-vvs.se

Hemsida

http://www.imek-vvs.se


IMEK PROJEKTLEDNING


Tjänster


Projektledning

Fastighetsprojekt

Hyresgästanpassning
Referenser


 • ByggprojektTjänster


Energieffektivisering

Digitalisering i fastigheter

    med SENSATIVE-system

   
 Referenser


 • Solenergi
 • Geo-energi
 • Värmepumpar
 • Värmeväxling
 • DigitaliseringINDUSTRIELL PRODUKTION


Tjänster


Rågvivning

Genomförande

Industriellt byggande
Referenser


 • 1000 bostäder/år i 10 år
 • Kommersiella ytor


Kontakt


Tomas Kvistmo, Ordförande

tomas.kvistmo@imek-vvs.se


BUILDING HOMES


Tjänster


Projektutveckling

Fastigheter

   Referenser


 • Hyresrätter
 • Bostadsrätter
 • Ägarlägenheter
 • Kommersiellt


Kontakt


Tomas Kvistmo, Ordförande

tomas.kvistmo@imek-vvs.se


Hemsida

http://www.buildinghomes.se